Afscheid Gerrit Oude Booijnk

Op maandag 15 augustus is Gerrit Oude Booijnk gestopt als vrijwilliger van de Vut-ploeg.
Gerrit heeft meer dan 25 jaar vrijwillig werkzaamheden verricht voor onze voetbalvereniging.
De eerste jaren als kantine medewerker en daarna veelal geholpen met het onderhoud van de velden.
Gerrit gaf aan dat hij het graag nog wat langer had willen doen, maar de thuissituatie noopt hem vaker thuis te zijn.
Als vereniging moeten we dat natuurlijk respecteren. Voorzitter Harrie Scholten heeft Gerrit die morgen in het zonnetje gezet tijdens de koffiepauze van de Vut-ploeg en heeft hem een bos bloemen aangeboden en bedankt voor zijn jarenlange gedane werkzaamheden.
Gerrit is altijd nog trouwe supporter van ons eerste elftal en dat zal ook zo blijven gaf Gerrit aan.
afscheidG_oudeBooijink1 afscheidG_oudeBooijink2