Afscheid Tonnie Gehring tijdens jaarvergadering

Afgelopen donderdag heeft in de kantine van RKSV Saasveldia weer de jaarvergadering plaatsgevonden. Na het aftreden van Bennie Franken Volmerink vorig jaar werd de vergadering door de nieuwe voorzitter Harrie Scholten geopend, waarbij iedereen van harte welkom werd geheten.
20161027_214518 20161027_214336

Na goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, nog verzorgd door Richard Veldhuis (toen secretaris), werd het jaarverslag door de nieuwe secretaris (Susanne Borghuis) gepresenteerd. Daarbij kwam naar voren dat er het afgelopen jaar verschillende zaken zijn gerealiseerd, met name in en om het nieuwe complex.
Clemens Hottenhuis presenteerde als jeugdvoorzitter het jaarverslag namens de jeugd. Er zijn een aantal zaken veranderd voor de jeugd, waaronder de naamgeving van de verschillende benamingen voor de teams. Het aantal jeugdleden is toegenomen, met name door de toename van het aantal meisjes. Een positieve ontwikkeling voor de vereniging,
Harrie Scholten kon als wedstrijdsecretaris ook het jaarverslag voor de senioren presenteren. Ook hierin kwam de positieve lijn van de afgelopen jaren weer naar voren. De meeste teams hebben het afgelopen seizoen goed gepresteerd, het eerste is met trainer Jan Megelink zelfs op een tweede plek geëindigd. Promotie via de nacompetitie zat er dit jaar helaas nog niet in. In goed overleg heeft Jan Megelink afscheid genomen als trainer van het eerste elftal. Het bestuur presenteerde vol trots Herman Hegeman als zijn opvolger. Er is vertrouwen dat ook Herman met het eerste goede resultaten kan bereiken in het nieuwe seizoen. Op 21 mei is het nieuwe sportcomplex officieel geopend met een groot en geslaagd feest. Tevens een mooie gelegenheid om alle sponsoren en vrijwilligers te bedanken. Thijmen Pol gaf als lid van de kantinecommissie een korte toelichting op de plannen voor de herinrichting van de kantine.
Penningmeester Walter Haarman presenteerde het financiële jaarverslag. Er was een klein batig saldo te melden. Vastgesteld is dat de contributie gelijk blijft aan het vorige jaar. Door de kascommissie werd het financiële jaarverslag goedgekeurd.

Zo werd er aanbeland bij voor velen het belangrijkste punt van deze jaarvergadering: het aftreden van Tonnie Gehring als bestuurslid. Tonnie is ruim 33 jaar bestuurslid geweest. In 1983 begonnen als algemeen bestuurslid, waarna hij in 1987 de taak van Consul op zich heeft genomen. Na 8 jaar heeft Tonnie dit stokje overgedragen aan Bets Kok, maar bleef hij lid van het bestuur. Tonnie heeft in al die jaren de vereniging vele diensten verleend. Zo draaide hij menig kantinedienst, en verzorgde hij vanaf het begin van onze kantine in eigen beheer (nu zo’n 25 jaar) de geldstromen. Ondanks dat Tonnie niet graag in de belangstelling staat kon het bestuur zijn afscheid na 33 jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Van de vereniging zelf ontving Tonnie een oorkonde met een benoeming tot erelid van Saasveldia, met een bosje bloemen voor zijn vrouw. Daarnaast was Joop van der Kolk aanwezig namens de KNVB om hem tot lid van verdienste van de KNVB te benoemen. Al met al een mooi afscheid, en het bestuur bedankt Tonnie dan ook voor zijn jarenlange inzet.

Uiteraard was er afsluitend ook een woord van dank voor alle andere vrijwilligers en sponsoren, waarna de vergadering gesloten werd.