PLAN VAN AANPAK VOETBALVERENIGING SAASVELDIA:

Coronamaatregelen op het complex en in de kantine.
Datum: 10-8-2020

Inleiding:
Binnenkort starten de trainingen en wedstrijden weer voor het nieuwe seizoen.
Vanaf 1 juli mogen we met ons allen weer sporten op ons complex onder strikte voorwaarden.  De voorwaarden waaronder dat mag staan vermeld op de site van de KNVB onder de onderstaande link:

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/accommodatiezaken

Lees deze zaken een keer door. Die zijn erg van belang om veilig te kunnen blijven sporten en die er voor zorgen dat we met elkaar de Corona buiten de deur houden.
Laten we het met elkaar goed oppakken zodat we zo lang mogelijk corona vrij kunnen blijven sporten en vooral veel plezier kunnen beleven aan het voetbalspel

Algemene corona-richtlijnen (Rijksoverheid):
De richtlijnen van de Rijksoverheid zijn op ons sportcomplex onverkort van kracht:
›  Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
›  Houd 1,5 meter afstand van anderen.
›  Was vaak je handen.
›  Vermijd drukke plekken.

ZO GEEFT SAASVELDIA INVULLING AAN DE CORONARICHTLIJNEN:
Bij Saasveldia geven we invulling aan de regels van de rijksoverheid en de instructies van de KNVB om besmettingsrisico’s te beperken. Hieronder hebben we aangegeven hoe we hier invulling aan geven.

Aanspreekpunt Algemeen:
Als mensen vragen hebben of twijfelen om hun kind deel te laten nemen aan clubactiviteiten, kunnen zij contact opnemen met de Corona-contactpersoon binnen Saasveldia. Dit zijn Clemens Hottenhuis, telefoon 06-24160438 en Harrie Scholten, telefoon 06-11913030. Ook de senioren kunnen natuurlijk bij vragen bij ons terecht.
Harrie Scholten is overall coördinator en is aanspreekpunt voor de gemeente.

Op https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf  vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Daarnaast staan op de site van de KNVB de protocollen voor de Verenigingen, Ouders, trainers, Veiligheid en hygiëne en het sportprotocol.
Saasveldia houdt zich aan deze protocollen.
Zie: https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen
Voor het gebruik van ons complex en de kantine hebben we de volgende zaken geregeld en vastgesteld:

Looplijnen:
De hoofdingang van het complex en de ingang van de kantine blijft zoals het is.
Bij binnenkomst staat er ontsmettingszeep om de handen mee te wassen en te desinfecteren. Dat is verplicht!
Er is een registratieplicht. Saasveldia zal zorg dragen voor standaardformulieren hiervoor.

Het publiek ouder dan 18 jaar moet zowel bij wedstrijden als bij een bezoek in de kantine, kleedkamers, toilet- en overige ruimtes de 1,5 meter afstand in acht houden.
Tijdens de wedstrijden geld de regel voor het houden van de 1,5 meter niet voor de spelers/speelsters.
Voor overige begeleiders en trainers wel.
Om zoveel mogelijk de afstand te kunnen bewaren en toch de mensen van dienst te kunnen zijn gaan we het terras uitbreiden.

De uitgang
gaat via de deuren aan de terraszijde en zal aangegeven worden in de kantine.
De uitgang gaat dus via het terras.
De looplijnen zullen in de kantine en op het terras worden aangegeven.

Zitten:
In de kantine is het verboden op barkrukken aan de bar te gaan zitten. De barkrukken zijn daarom ook verwijderd.
De tafels en stoelen zijn zodanig geplaatst dat de 1,5 meter in acht kan worden gehouden. Het is ook verboden te gaan schuiven met de tafels en stoelen.
Van de hoge praattafels mag alleen zittend gebruik worden gemaakt op de barkrukken die er bij horen.

Afrekenen/Betalen:
We willen graag dat er zoveel mogelijk contactloos, dus digitaal, betaald wordt.

Ventileren:
In de kantine en overige ruimtes proberen we zoveel mogelijk te ventileren.
Het is van belang voor het kantinepersoneel dat aan het einde van de avond alles goed wordt afgesloten.

Kantinepersoneel:
Zorg er voor dat de 1,5 m afstand bewaard wordt van het kantinepersoneel.

Kleedkamers en douchen:
Voor mensen ouder dan 18 jaar geld dat er maximaal 6 personen in de kleedkamer en doucheruimtes. Elk team zal als dat kan verdeeld worden over meerdere kleedkamers.
Indien alles vol geregistreerd is voor teams, zal er buiten op elkaar gewacht moeten worden op 1,5 m afstand.
Aangeraden word zoveel mogelijk in tenue op het complex te komen.
Jeugd onder de 19 mag in één kleedkamer met douches.
Elk team dient te zorgen voor het schoon maken van de kleedkamers door één of twee volwassen personen met desinfectieschoonmaakmiddel. Diegene die de kleedkamers schoon maken dienen zich voor en na het schoonmaken te desinfecteren.
Voetbalvereniging Saasveldia zorgt voor reinigings- en desinfectiemiddelen.

Toiletmogelijkheden.
In de kantine mogen er maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn voor zowel de dames als de heren.
Het is ook mogelijk gebruik te maken van de nieuwe toiletruimtes buiten bij de kleedkamers.
Ook hier geld dat er maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte aanwezig mogen zijn voor zowel de dames als de heren.

Materialenhok:
In de berging/materialenhok mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn.
Na iedere training materialen en handen desinfecteren.

Koffie- en theebekers.
Er zal alleen gebruik worden gemaakt van kartonnen koffie- en theebekers
Verder zal er zoveel mogelijk in vaste verpakkingen als flesjes verkocht worden.

Afval en plastic bakjes van snacks.
Plastic bakjes van snacks e.d. moeten zelf opgeruimd worden en gedeponeerd in afvalbakken ( hoeven kantine medewerkers niet alles nog een keer aan te raken!!)

Stemgebruik:
Geforceerd stemgebruik langs het veld zoals schreeuwen en spreekkoren is niet toegestaan.

We wensen als bestuur iedereen veel voetbalplezier toe.
Alleen samen met elkaar kunnen we dat bereiken.

Bestuur Saasveldia,