KANTINEROOSTER ZATERDAG

KANTINEROOSTER ZONDAG

Vaste kantine  medewerkers die op een bepaalde datum verhinderd zijn worden verzocht om onderling te ruilen met een collega.
De leiders en aanvoerders zorgen ervoor dat leden van hun team de geplande kantinediensten uitvoeren en zijn als zodanig ook verantwoordelijk voor hun team.
In het hoofdbestuur is bepaald dat bovenstaand niet vrijblijvend is.
Richard Veldhof is na jaren trouwe dienst gestopt als contact persoon voor de kantine medewerkers.
Laura Hottenhuis , mobiel 06 30939450 is nu de contactpersoon.
Veel plezier met jullie kantine diensten.
Namens kantinecommissie
Laura Hottenhuis