• Jaarvergadering 2021 (uitgesteld)

  5 nov 2021
 • Update 15-11-2021 - Wegens de coronaregels is de jaarvergadering tot een nader te bepalen datum uigesteld.

  ======================================================================

  Saasveld, 4 november 2021

  Aan de leden van R.K.S.V. Saasveldia
  L.S.

  Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering,
  welke zal worden gehouden op donderdag 18 november 2021
  in ons clubgebouw. Aanvang: 20.30 uur

  Agenda:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 24 september 2020.
  3. Algemeen jaarverslag door de secretaris.
  4. Sportief verslag van het senioren- en juniorenvoetbal.
  5. Financieel verslag door de penningmeester, verslag kascommissie – vaststelling nieuwe leden
  kascommissie, en het vaststellen van de begroting.
  6. Vaststelling contributie.
  7. Statutenwijziging. De statuten worden gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe wet- en
  regelgeving. Een kopie van de conceptstatuten ligt in de kantine ter inzage.
  8. Bestuursverkiezingen:
  Reglementair treden dit jaar af Harrie Russchenkamp en Marcel ter Haar.
  Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar.
  9. Wat verder ter tafel komt.
  10. Rondvraag.
  11. Afsluiting.
  Wij hopen op een goede opkomst en zien jullie daarom graag op donderdag 18 november 2021
  in het clubgebouw.


  Met vriendelijke groet,
  Bestuur Saasveldia


  Thijmen Pol, Voorzitter
  Susanne Borghuis, Secretaris