• Jaarvergadering 2022

  23 nov 2022
 • Saasveld,  21 november 2022

  Aan de leden van R.K.S.V. Saasveldia

  L.S.

  Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 6 december 2022

  in ons clubgebouw. Aanvang: 20.30 uur

   

  Agenda:

  1.    Opening door de voorzitter.

  2.    Goedkeuring notulen jaarvergadering 2020. De vergadering van 2021 is door coronaperikelen niet doorgegaan.

  3.    Algemeen jaarverslag door de secretaris.

  4.    Sportief verslag van het senioren- en juniorenvoetbal.

  5.    Financieel verslag door de penningmeester, verslag kascommissie – vaststelling nieuwe leden kascommissie, en het vaststellen van de begroting.

   6.    Vaststelling contributie.

   7.    Statutenwijziging.  De statuten worden gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Een kopie van de conceptstatuten ligt in de kantine ter inzage, en zijn ook te vinden op de website.

   8.    Bestuurswisselingen:

  Reglementair treden dit jaar af  Harrie Russchenkamp, Marcel ter Haar, Susanne Kroeze, Thijmen Pol en Clemens Hottenhuis.

  Allen stellen zich opnieuw verkiesbaar.

  Fons Borgerink treedt tussentijds af. Als opvolger wordt Stijn Reimert aangedragen.

   9.     Wat verder ter tafel komt.

   10.  Rondvraag.

   11.  Afsluiting.

  Wij hopen op een goede opkomst en zien jullie daarom graag op dinsdag 6 december 2022 in het clubgebouw.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Saasveldia

  Thijmen Pol, Voorzitter
  Susanne Kroeze, Secretaris