• Ledenvergadering op 23 november 2023

  6 nov 2023
 • Saasveld, 4 november 2023

  Aan de leden van R.K.S.V. Saasveldia
  L.S.
  Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, tevens
  jaarvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 23 november 2023
  in ons clubgebouw. Aanvang: 20.30 uur


  Agenda:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2022 / algemeen jaarverslag door de secretaris.
  3. Sportief verslag van het senioren- en juniorenvoetbal.
  4. Financieel verslag door de penningmeester, verslag kascommissie – vaststelling nieuwe
  leden kascommissie, en het vaststellen van de begroting.
  5. Vaststelling contributie. De contributie voor de senioren zal worden verhoogd met
  € 10,00, voor de jeugd zal de contributie worden verhoog met € 5,00.
  6. Bestuurswisselingen:
  Reglementair treden dit jaar af Joost Lotgerink Bruineberg en Dennis Rikkert.
  Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar.
  7. Wat verder ter tafel komt.
  8. Rondvraag.
  9. Afsluiting.
  Wij hopen op een goede opkomst en zien jullie daarom graag op donderdag 23 november
  2023 in het clubgebouw.
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur Saasveldia
  Thijmen Pol, Voorzitter
  Susanne Kroeze, Secretaris