Saasveld 8 EHBO-ers rijker

Donderdag 17 oktober zijn er 8 cursisten geslaagd voor de cursus EHBO.
Via VV Saasveldia is er begin 2019 een inventarisatie binnen Saasveld geweest om te kijken of er
belangstelling was voor een EHBO cursus. Reden hierachter was ook dat er gevoelsmatig een tekort
was aan gediplomeerde EHBO-ers binnen de voetbalclub. Uiteindelijk zijn we met 9 cursisten gestart,
waarvan ook mensen die geen lid waren van onze voetbalvereniging.
Inhoudelijk was er een deel EHBO, gebruik AED en ziekteklachten/kinderziektes.
De gehele cursus is georganiseerd door EHBO Saasveld.
De cursus zelf werd gegeven door Judith Helmhout en Jan Bakker van Basic Safety.

We zijn Elise Lesscher van Lesscher 4WD Saasveld dankbaar voor het gebruik van de kantine, waar de
lessen gehouden werden.