Soasel op volle kracht!

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Saasveld? Voor jezelf én eventueel (straks) voor je kinderen?
Dit is je kans om erover mee te praten!

Soasel op volle kracht bekijkt samen met jou, alle Soaselers, verenigingen en instanties hoe we zoveel mogelijk functies voor Saasveld kunnen behouden voor de toekomst. Welke functies zijn er op het gebied van sport, welzijn, cultuur en religie? Zijn er nieuwe functies wenselijk?

Stap 1: onderzoeken wat we als Soaselers belangrijk vinden voor een leefbaar dorp

In een volgend stadium worden mogelijke scenario’s uitgewerkt. Is een multifunctionele accommodatie bijvoorbeeld wenselijk, kunnen we functies samenvoegen of is het goed zoals het nu is?

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk meningen horen, van jong tot oud.
Laat je stem horen en kom!

INSPRAAKAVOND SOASEL OP VOLLE KRACHT
Datum: donderdag 23 mei
Locatie: Bruins
Tijd: 20.00 uur

Samen staan we sterker!