• Uitnodiging extra jaarvergadering

  30 dec 2022
 • Saasveld,  29 december 2022

  Aan de leden van R.K.S.V. Saasveldia

  L.S.

  Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 2 januari 2023.

  Agenda:

  Statutenwijziging.  De statuten worden gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, zoals reeds aan de orde geweest bij de jaarvergadering van 6 december 2022.

  Een kopie van de conceptstatuten ligt in de kantine ter inzage, en zijn ook te vinden op de website.

  U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via susanneborghuis@hotmail.com.

  Met vriendelijke groet,

  Susanne Kroeze, Secretaris