• Voetballen in Corona-tijd

  30 mei 2020
 • Wij vragen jullie om je aan het volgende plan van aanpak te houden:

  PLAN VAN AANPAK VOETBALVERENIGING SAASVELDIA:
  VO
  ETBALLEN IN CORONA-TIJD 

  (jeugd en senioren vanaf maandag 11 mei 2020)

  Inleiding 

  Dat sporten en bewegen gezond is weten we, zowel fysiek als mentaal. Dat hebben we juist nodig in deze tijd. Het is dus positief nieuws dat na de jeugd in Saasveld t/m 18 jaar ook de senioren weer mogen trainen vanaf maandag 11 mei, daar zijn we blij mee. Bij Saasveldia mogen alle teams vanaf maandag 11 mei volgens een vastgesteld schema weer gaan trainen na goedkeuring van de gemeente Dinkelland.

  Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar en de senioren blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. 

  Nu de senioren ook mogen trainen hebben we het trainingsschema in deze Corona-tijd uitgebreid met de trainingsschema’s voor de senioren.
  Voor de rest is het plan van aanpak niet gewijzigd ten opzichte van het plan van aanpak dat al gold voor de jeugd. Alle punten in dit plan van aanpak zijn ook van toepassing op de senioren. Overal waar “jeugd” stond, zijn de spelers van de senioren aan toegevoegd.

  Let wel dat voor alle leeftijdsgroepen geld dat er zonder een trainer en coördinator op het sportcomplex niet mag worden gevoetbald op de velden.
  Belangrijk: Buiten de trainingstijden is het sportcomplex gesloten behalve bijvoorbeeld voor de lagere school indien daar toestemming voor is gevraagd.

  Corona-contactpersoon en sportprotocol 

  Als mensen vragen hebben of twijfelen om hun kind deel te laten nemen aan clubactiviteiten, kunnen zij contact opnemen met de Corona-contactpersoon binnen Saasveldia. Dit zijn Clemens Hottenhuis, telefoon 06-24160438 en Harrie Scholten, telefoon 06-11913030. Ook de senioren kunnen natuurlijk bij vragen bij ons terecht.

  Op https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf  vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
  Daarnaast staan op de site van de KNVB de protocollen voor de Verenigingen, Ouders, trainers, Veiligheid en hygiëne en het sportprotocol.
  Saasveldia houdt zich aan deze protocollen.
  Zie: https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen

  Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar
  en de senioren.

  Routing voetbaltraining 

  • Jeugd en senioren die zelfstandig op de fiets naar de voetbal komt, parkeert deze bij fietsstalling van het voetbalcomplex Saasveldia en loopt richting de hoofdingang. Houd hierbij rechts aan;
  • Jeugd en senioren die gebracht wordt met de auto, wordt op de parkeerplaats uit de auto gelaten (ouder/verzorger/chauffeur stapt niet uit);
  • Bij hoofdingang worden spelers en trainers opgewacht door de aanwezige Corona- coördinator (herkenbaar aan hesje) en volgen de instructies van hem/haar op;
   Om op het trainingsveld (hoofdveld met kunstgras) te komen houd je rechts aan (route hebben we met lint afgezet) en loop je door tot rechts achter het veld. Daar is de ingang van het veld. Daar zal ook de trainer gereed staan.
  • Tijdens de training zal de Corona-coördinator toezien op naleving van alle regels en waar nodig mensen aanspreken;
  • Na de training begeleidt de trainer zijn team via de poortjes van het hoofdveld met kunstgras (bij de kantine) terug naar parkeerplaats en fietsenstalling;
  • Te allen tijde wordt 1,5 meter afstand gehouden.

   

  Trainingsschema 

  De volgende trainingsdagen zijn vastgesteld:

   

   

   

   

  Trainers, begeleiders en vrijwilligers houden rekening met onderstaande maatregelen

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 en senioren geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en senioren zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
  • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen/spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
  • Laat kinderen en spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
  • Maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen en spelers duidelijk, voornamelijk voor de groep 13 t/m 18 jarigen en senioren waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen en spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
  • Wijs kinderen en spelers op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
  • Help de kinderen en spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet- leden;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat kinderen en spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  • De kinderen en spelers moeten na afloop direct vertrekken;
  • Laat kinderen en spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Sporters, ouders en verzorgers houden rekening met onderstaande maatregelen 

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
  • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
  • Informeer de kinderen en spelers over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Breng je kind(eren) of ga als speler alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) of speler gepland staat;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie of kom als speler niet op de sportlocatie als er klachten zijn van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie of kom als speler niet op de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie of kom als speler niet op de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind of u als speler tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind of u als speler thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • Breng je kind(eren) of ga als speler zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren) en spelers;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger/naaste gezinsleden de kinderen of spelers op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

  Corona-coördinator trainingsdagen 

  • Corona-coördinator is 15 minuten voor aanvang van een trainingsblok aanwezig;
  • Bij hoofdingang worden spelers en trainers opgewacht door de aanwezige Corona- coördinator (herkenbaar aan hesje) en volgen de instructies van hem/haar op;
  • Corona-coördinator ziet toe op naleving regels en spreekt mensen waar nodig aan;

  Aanwezigheidsschema Corona-coördinator

  Elke trainingsdag zijn er twee coördinatoren op het complex, herkenbaar met de oranje hesjes. De opzet is dat elke coördinator eens per twee weken aanwezig hoeft te zijn.
  In het trainingsschema is te vinden vanaf wanneer tot wanneer de coördinatoren aanwezig moeten zijn. Bij verhindering graag zelf een vervanger regelen.

  Week 19: vanaf woensdag 6 mei.
  Woensdag:   Johan Silderhuis en Fred Bruns
  Donderdag:  Marcel Geerdink en Tonnie Gehring

  Week 20 en alle even weken:
  Maandag:      Edwin Hek en Ben Kolmschot
  Dinsdag:       Jan Munsterhuis en Jarno Gosselt
  Woensdag    Benno Geerdink en Fons Borgerink
  Donderdag:  Dennis Rikkert en Bennie Fr. Volmerink

  Week 21 en alle oneven weken:
  Maandag:      Bart Gehring en Harrie Pol
  Dinsdag:       René Kolmschot en Clemens of Harrie
  Woensdag    Johan Silderhuis en Fred Bruns
  Donderdag:  Marcel Geerdink en Tonnie Gehring

  Telefoonnummers van de coördinatoren:

  1. Harrie Scholten 06-11913030
  2. Clemens Hottenhuis 06-24160438
  3. Marcel Geerdink 06-25567573
  4. Harrie Pol 06-31744520
  5. Tonnie Gehring 06-36533201
  6. Ben Kolmschot 06-53955044
  7. René Kolmschot 06-10688181
  8. Benno Geerding 06-22733022
  9. Fred Bruns 06-13328120
  10. Jarno Gosselt 06-53180984
  11. Bennie Fr. Volmerink 06-54676052
  12. Dennis Rikkert 06-52015405
  13. Johan Silderhuis 06-46996106
  14. Jan Munsterhuis 06-55398049
  15. Fons Borgerink 06-20438655
  16. Edwin Hek 06-51300389
  17. Bart Gehring 06-52432925

  We wensen als bestuur de jeugd weer veel voetbalplezier toe.

  Bestuur Saasveldia,